Borgerkirkens vision

"En vision er et billede af fremtiden, som er anderledes end nutiden, og som indebærer forandring."

Som kirke har Jesus kaldet os til at forandre verden, så Guds rige bliver synligt for alle. Det rige, hvor kærligheden råder, og hvor selvtilstrækkeligheden visner; hvor vi rækker ud til hinanden og til Gud.

BORGERKIRKENS VISION

Vi vil forvandle Danmark ved at genformidle evangeliet, selv leve det ud og reetablere menneskets værdi.

 

HVORFOR EN VISION?

Vi har brug for en vision for at have et fælles mål at stræbe hen imod; noget at stræbe efter, så vi ved, hvor vi er på vej hen; så vi kan stå sammen og bakke hinanden op, når det er svært og målet kan synes langt væk, og så vi sammen kan fejre fælles succeser og glæder.

I Borgerkirken vil vi bruge visionen til at lave konkrete mål for bestemte tidsperioder, men visionen er også en si, hvorigennem vi kan sortere ideer og aktiviteter, så i hele tiden holder øje med, om vi stadig er på sporet.

 

 

 

Visionen

Kirkens DNA