Næste gudstjeneste
Søndag d. 3. juli kl. 11
"Mit liv i mine hænder?"

Med børnekirke, nadver og frokost

Medlemskab

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Borgerkirkens præst, Frands Nedergaard Pedersen, på tlf. 42448600 eller frands@borgerkirken.dk
Der aftales dato for en gensidig forventningssamtale. Der betales et medlemsgebyr på 300 kr. for voksne og 150 kr. for børn under 18 år ved indmeldelse. Herefter betales beløbet én gang årligt. Information om betaling udsendes af Borgerkirken kasserer.
Som medlem inviteres man til Borgerkirkens årsmøde, hvor man har stemmeret, bl.a. når der blandt medlemmerne vælges repræsentanter til kirkebestyrelsen. Man modtager også nyhedsmail med nyt fra bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde.