Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) i Silkeborg

Borgerkirken er med i et netværk af ialt otte kirker i Silkeborg, der sammen med Blå Kors tilbyder omsorg og hjælp til mennesker, der kæmper med forskellige udfordringer. Vi vil gerne bringe håb og give støtte der, hvor der er brug for det.

Borgerkirkens kontaktperson til KSA er Kirsten Krabbe.

Link til kirkernes sociale arbejde via Blå Kors

Arrangementer ses her på hjemmesiden under kalender - omtalt som KSA-begivenhed.

***

I KSA bygger vi vores arbejde på det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi tror på, at ethvert menneske er skabt af Gud og dermed unikt.

Vi møder alle med ligeværd og respekt. Vi lægger ikke skjul på vores værdier og kirkelige baggrund. Men vi taler ikke om kirke og tro uden opfordring.

Mange frivillige gør det muligt at tilbyde hjælpen gratis.

 

FOKUSOMRÅDER:

Vi vil gerne række en hånd ud til dig, som har brug for hjælp og støtte. Vi har fire fokusområder, men har du brug for hjælp på andre områder, er du velkommen til at henvende dig. Så vil vi prøve, om vi kan finde en løsning på din udfordring.

1. Økonomisk rådgivning

Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi og få lagt et budget, så kan vi hjælpe dig. Vi kan også give dig ideer til en bedreudnyttelse af dit rådighedsbeløb. Hvis du har gæld, kan vi evt. hjælpe dig med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne give dig redskaber, støtte og opbakning til at forbedre din økonomiske situation.

2. Praktisk hjælp

Er de praktiske opgaver i dit hjem blevet uoverskuelige, og har du ikke et netværk, der kan hjælpe dig, så vil vi gerne. Vi kan f.eks. hjælpe med oprydning, rengøring, tøjvask, ophængning af hylder, lamper, gardiner, småreparationer, havearbejde og flytning. Vi vil gerne give dig hjælp til selvhjælp, så du f.eks. lærer hensigtsmæssige arbejdsgange, der kan give dig et større overblik.

3. Medvandrer-ordning

Støtte, varme og forståelse fra et medmenneske kan løse mange problemer. Er du presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, sygdom eller andet, kan du måske have glæde af en medvandrer. I kan følges med hinanden et stykke vej. Sammen med et andet menneske, kan du måske bedre overskue din situation. I kan tale om dine bekymringer og udfordringer, og I kan glæde jer sammen over dine sejre.

4. Kontaktfamilier til flygtninge

Måske er du og din familie kommet til Silkeborg som flygtninge. Og måske vil I gerne tilknyttes en dansk familie, der kan hjælpe jer med at blive en del af det danske samfund. I kan mødes hos jer og hos den danske familie. I kan spise sammen og fortælle hinanden om jeres kultur og traditioner, eller I kan nyde den flotte natur sammen. Kontaktfamilien kan også hjælpe jer med forskellige praktiske ting, sprog og breve.

5. Maddeling

Grundet Corona er vores indsats midlertidigt indstillet.

Frivillige team leverer ca. 3 gange månedligt, tilberedte overskuds måltider til udsatte familier henvist fra kommunen. Måltiderne er fra "Sponsormiddage" og fra 3 lokale fodbold og håndbold klubber. Maden leveres gennem ca. 9 måneder og indenfor Silkeborg-by skiltet.

Kommunale medarbejdere indstiller primært til dette tilbud via vores Projektleder på jvl@blaakors.dk


6. TVRZ

TVRZ er aktivitetstilbud og samvær for 8-13-årige børn på Reseda og Lupinvej Silkeborg. Formålet er at skabe relationer på tværs af nationalitet, etnisk baggrund, alder, køn og religion gennem gode oplevelser. Gennem 14 år har TVRZ stået for sommerferieaktiviteter for børn i udsatte boligområder. I 2018 blev TVRZ udvidet til, også at være aktivitets event i weekenden for samme målgruppe.

TVRZ er events er besøgt af ca.100 børn afhængig af vejret. De frivillige i TVRZ brænder for at give børnene en sjov dag med gode aktiviteter. Læs mere om TVRZ her

Organisation i KSA

Daglig leder: Janni Vendelbo Lauridsen

Email: jvl@blaakors.dk

Tlf: 91 16 80 17

KSAs adresse:

c/o Blå Kors

Suensonsvej 1

8600 Silkeborg