Næste gudstjeneste
Søndag d. 3. juli kl. 11
"Mit liv i mine hænder?"

Med børnekirke, nadver og frokost

Historien

Frands Pedersen har som Borgerkirkens præst forud for kirkens start i foråret 2013 været på gaden i Silkeborg og har spurgt folk om deres forventninger og forhold til kirken:

"Jeg har mødt mange positive mennesker, der gerne vil gå i kirke. Men budskabet er blevet væk i gamle ord og stive vendinger, ritualerne opleves som verdensfjerne og sprogligt uforståelige, og kirken opleves som et sted, hvor Guds vilje fortolkes af politikere. Det er en skam, og det vil vi i Borgerkirken gøre noget ved."

Borgerkirken konkurrerer ikke med Folkekirken! Vi konkurrerer med alt det andet, man kan lave i stedet for at gå i kirke, når rundstykkerne er spist om søndagen. Vi starter først efter rundstykkerne - kl. 11.00!