Næste gudstjeneste
Søndag d. 24. Oktober kl. 11:
"Vores skyld eller min skyld?"

Med børnekirke og frokost

Økonomi

Borgerkirken er en fri kirke, og får ikke tilskud fra staten. Kirkens udgifter til lokaler, gudstjeneste, børnekirke, mission og lønninger betales af frivillige gaver og medlemsbidrag. 

Kasserer Christian Krogh, tlf. 20 63 23 53, mail ck@krogh-regnskab.dk


Borgerkirken har konto hos:
          Handelsbanken, Chr. 8 Vej, 8600 Silkeborg
          Reg. nr. 7642

          Konto nr. 135 29 49

  Mobile Pay nr. 97 266