Næste gudstjeneste
Søndag d. 21. august kl. 11.00

Med børnekirke, nadver og frokost

Økonomi

Borgerkirken er en fri kirke, og får ikke tilskud fra staten. Kirkens udgifter til lokaler, gudstjeneste, børnekirke, mission og lønninger betales af frivillige gaver og medlemsbidrag. 


Kasserer

Lars Bækgaard e-mail bekgaard@get2net.dk

Borgerkirken har konto her:

 

Handelsbanken, Chr. 8 Vej, 8600 Silkeborg
Reg. nr. 7642

Konto nr. 135 29 49

Mobile Pay nr. 97 266