Økonomi

Borgerkirken er en fri kirke, og får ikke tilskud fra staten. Kirkens udgifter til lokaler, gudstjeneste, børnekirke, mission og lønninger betales af frivillige gaver og medlemsbidrag. 


Kasserer

Lars Bækgaard e-mail bekgaard@get2net.dk

Borgerkirken har konto her:

 

Handelsbanken, Chr. 8 Vej, 8600 Silkeborg
Reg. nr. 7642

Konto nr. 135 29 49

Mobile Pay nr. 97 266