Livets storme

Livets storme

Hvornår har du sidst stået midt i en storm?

Vi møder stort set en storm hvert kalenderår, men står du også midt i en storm i livet?

Når vi ser på et helt menneskeliv, kan vi slet ikke undgå at møde små og store storme. For nogle er stormen hurtigt overstået, mens det for andre kan føles som en orkan, der aldrig ender.

Uanset hvor du står, vil denne temaserie tage fat i mange af livets storme. Vi kan møde storme i familielivet, parforholdet, økonomien, arbejdet, alderdommen, når vi bliver ladt alene og på mange flere områder.

Borgerkirken inviterer dig til en temaserie om storme vi kan møde i livet, og hvad Gud siger om disse storme.