Det ukendte?

Hvordan har du det med uforudsete ting?

Hvordan reagerer du på, at der sker noget nyt, du ikke selv har besluttet?

Går du det ukendte i møde med tillid? Eller er det faretruende eller angstprovokerende?

Hvordan tackler du, at du skal forholde dig til noget helt nyt og ukendt?

Bruger du al tiden på at forberede dig eller flygter du? Eller er du én af dem, der kan tage det som det kommer?

Vi skal i denne advents- og juletemaserie se på, hvordan personerne i juleevangeliet forholder sig til det nye, der skal ske for dem, og hvordan de forbereder sig på det ukendte.

Velkommen til gudstjeneste. Kom og hør om du kan genkende tanker hos personerne i juleevangeliet om det ukendte.