HERREGRUPPER

Der er 3 herregrupper i Borgerkirken med lidt forskellig målgruppe, indhold, ugedag, mødested og -interval.

Grupperne mødes hhv. hver 14. dag og hver 4. uge. To af grupperne mødes i private hjem, mens den tredje gruppe mødes i kirken.

Vi er 6-8 personer i hver gruppe. En gang i kvartalet mødes vi til et fællesmøde i kirken.

***

MANDAGS-gruppen mødes mandage i lige uger kl. 19-21 på Violvej 18 i Silkeborg

Kontakt Bo Jørgensen, jorgensen1977@gmail.com eller 30576815

Vi snakker om vores hverdag, beder for hinanden og læser et lille afsnit i Bibelen og snakker om, hvad det betød dengang, og hvad det betyder for os i dag. Alle (herrer) er velkomne i gruppen. Der er ingen forberedelse fra gang til gang.

***

TORSDAGS-månedsgruppen mødes en torsdag i måneden kl. 19.00-21.30 i kirken.

Kontakt Stig Nørgaard Færch, stigfaerch@gmail.com eller 20164243

Gruppen er for mænd med en travl hverdag. Når vi mødes, bruger vi lidt længere tid sammen, mens vi derimellem forsøger at holde en god kontakt via internettet. Alle mænd er velkomne. Vi læser tekster i bibelen og vi drøfter hvad bibelen og Jesus har at sige om konkrete emner i vores hverdag. 

Der er tilbud om fællesspisning kl. 18.10. Husk tilmelding til Stig.

***