Næste gudstjeneste
Søndag d. 24. Oktober kl. 11:
"Vores skyld eller min skyld?"

Med børnekirke og frokost

Forslag til bibellæseplan og bedeoversigt