Næste gudstjeneste
Søndag d. 30. januar kl. 11:
"Bundet eller fri"

Med børnekirke, nadver og frokost

Forslag til bibellæseplan og bedeoversigt