Næste gudstjeneste
Søndag d. 3. juli kl. 11
"Mit liv i mine hænder?"

Med børnekirke, nadver og frokost

Forslag til bibellæseplan og bedeoversigt