Næste gudstjeneste
Søndag d. 8. maj kl. 11
"Med åben dør"

Med børnekirke, nadver og frokost

Retningslinjer

Det er vigtigt for Borgerkirkens ledelse, at følgende retningslinjer efterleves, således at vi dels undgår at smitte overføres, men at vi samtidig kan være sammen om påskens fantastiske budskab – om end på afstand.

1. Idet vi ikke kan kontrollere antallet af deltagere, som måtte ønske at være med uden bil, er vi nødt til at fastholde at: man kan kun deltage i bil.

2. Af hensyn til smittefaren bør du kun invitere personer med i din bil, som i forvejen hører til dine egne små sociale cirkler (familie/nære venner)

3. Når der køres ind på det grønne område så følg parkeringsvagternes instrukser.

4. Alle biler skal kunne forlade parkeringspladsen når som helst uden at andre biler skal flyttes.

5. Borgerkirkens kirkesal er aflåst, og der er kun begrænset adgang til Borgerkirkens toiletter.
Brug toiletterne før gudstjenesten starter, hvor der vil være personale, som sikrer afspritning. Toiletterne er lukket under selve gudstjenesten.

6. Parkeringsbåsene er indrettet med min 2 meters afstand. Derfor må man gerne åbne bilens sideruder. Hvis det er blæsende på dagen, anbefales det, at man kun åbner de venstre ruder i bilen.

7. Stands motoren når bilen er parkeret, og tag tæpper med, så motoren ikke behøver startes af hensyn til varme i bilen.

8. Lav evt. et skilt med dit tlf. nummer, hvis du vil kommunikere med ”naboen”.

9. Tag gerne kaffe og kage med hvis du ønsker det. Der serveres ikke noget fra Borgerkirkens side.

10. Brug kun hornet hvis der gives tegn til det fra scenen.