Næste gudstjeneste
Søndag d. 8. maj kl. 11
"Med åben dør"

Med børnekirke, nadver og frokost

Tilbud om forbøn

SMS en bøn:

Du er velkommen til at sende bedeemne på SMS til præst, Frands Pedersen, på 42 44 86 00 eller på mail: frands@borgerkirken.dk

Så vil vi be' for dig i kirken ved vores bønnesamlinger.

Ønsker du at forblive anonym, gør da venligst opmærksom på det.

Bøn under kirkebønnen:

Hvis du ønsker, at vi skal bede for dig og dit bedeemne som en del af Borgerkirkens kirkebøn, så skriv venligst det i meddelelsen.

Vi beder som udgangspunkt ved hver gudstjeneste i 4 uger for dit emne.

Tilbagemeldinger på bøn:

Vi håber, at du vil fortælle os om udviklingen i de emner, vi be'r for og om bønnesvar. Så vil vi efter aftale med dig takke for bønnesvaret under kirkebønnen i gudstjenesten. Du er også velkommen til at gøre opmærksom for dit behov og ønske om fortsat forbøn.

Personlig forbøn:

Ønsker du en personlig samtale og personlig forbøn - evt. med håndspålæggelse, kontakt enten Borgerkirkens præst eller vores team af sjælesørgere i Borgerkirken.