Næste gudstjeneste
Søndag d. 8. maj kl. 11
"Med åben dør"

Med børnekirke, nadver og frokost

Bibeltekster Drive-in 12/4

Påskeevangeliet fra Markus evangeliet kap. 16, vers 1-16:

(Fra Bibelen på hverdagsdansk)

Link til Bibelen på hverdagsdansk

Link til den autoriserede oversættelse fra Bibelselskabet

***

Jesus og de to korsfæstede fra Lukas evangeliet kap. 23, vers 39-43:

(Fra Bibelen på hverdagsdansk)

Link til Bibelen på hverdagsdansk

Link til den autoriserede oversættelse fra Bibelselskabet

***

Jesus genopstår

1 Næste dags aften, da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Salome og Maria, Jakobs mor, vellugtende salver til at salve den døde med.

2 Tidligt søndag morgen, mens solen var ved at stå op, gik de ud til gravhulen.

3 „Hvem mon vi kan få til at rulle den store sten væk fra indgangen?” sagde de til hinanden, for stenen var meget tung.

4 Men da de nåede frem, så de, at stenen allerede var rullet væk. Graven var åben.

5 De gik indenfor og så en engel i skikkelse af en ung mand sidde i højre side af gravhulen. Han var iført en lang, hvid klædning. Da kvinderne så englen, blev de forskrækkede,

6 men han sagde til dem: „Vær ikke bange! Er det ikke Jesus af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Han er ikke her! Han er genopstået. Se selv: Det var her, han blev lagt.

7 Men gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple: ‚Jesus tager til Galilæa for at mødes med jer dér, sådan som han har sagt jer.’ ”

8 Så snart kvinderne var kommet ud fra gravhulen, gav de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv og rystede af sindsbevægelse. De turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet.

Jesus viser sig for Maria Magdalene

9 Det var tidligt søndag morgen, Jesus opstod fra de døde, og den første, der fik ham at se, var Maria Magdalene, som han havde befriet for syv onde ånder.

10 Hun gik straks hen til de grædende og sørgende disciple og sagde: „Jesus lever! Jeg har selv set ham!”

11 Men de troede ikke på det.

Jesus viser sig for to disciple

12 Senere samme dag viste Jesus sig i sin nye skikkelse for to mænd, der var på vej ud på landet—bort fra Jerusalem.

13 De skyndte sig så tilbage til byen for at fortælle de øvrige disciple, at de havde været sammen med Jesus. Men heller ikke deres beretning troede disciplene på.


Jesus viser sig for de 11 disciple

14 Derefter viste Jesus sig for de elleve disciple, mens de var ved at spise. Han bebrejdede dem, at de så stædigt havde nægtet at tro på dem, der havde set ham i live.


Jesu sidste ord til disciplene

15 Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling: „Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker.

16 Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil blive dømt.

***

Jesus og de to forbrydere på korset

39 Selv den ene af forbryderne, som hang ved siden af ham, gjorde nar: „Er du ikke Messias? Så red dig selv og os!”

40 Men den anden forbryder irettesatte den første: „Frygter du slet ikke Gud, nu du skal dø?

41 Vi får den straf, vi fortjener, men han har ikke gjort noget forkert.”

42 Så sagde han: „Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige.”

43 Jesus svarede: „Det siger jeg dig: I dag skal du komme med mig til Paradiset.”