AKTUEL temaserie startet 13/1
"HALLO - ER DER NOGEN?"
Overskrift for 6. søndag:
"Skylder vi noget?"

Gudstjeneste søndag 24. februar kl. 11.00

Leder/præst til meget aktiv kirke i Silkeborg

Borgerkirken er på 6. år en overordentlig aktiv kirke i Silkeborg med ca. 80 medlemmer. Borgerkirken vil fortælle Silkeborg evangeliet og indbyder til fællesskab på utallige måder. Hver søndag tales der over relevante hverdagstemaer, som gør Guds ord værdifuldt at lytte til, bruge, leve af og med.

Vi har fået en donation fra Borgfonden, som muliggør ansættelsen af en præst til at supplere vores præst gennem alle årene, Frands. Derfor søger vi en præst som vil være med i en stærk evangeliserende kirke i team med Frands.

Din rolle bliver...

Du leder mange frivillige og etablerer sunde strukturer og organisering som menigheden er moden til. Du får ansvaret for kirkens daglige drift og aktiviteter, medlemsadministration, smågrupper, fokusaftener og børnekirke m.v. Fordelingen af opgaver mellem dig og Frands afklares iht. dine og Frands præferencer og kompetencer. Stillingen er fuld tid eller efter aftale.

Som hyrde skal du være tilgængelig og sætte dig selv i spil for medlemmerne. Du sætter rammerne og eksekverer. Således både at opfinde, udvikle og eksekvere nye initiativer - dels på egen hånd og i samarbejde med andre. Du har evner til naturlig inddragelse og uddelegering. I en aftalt deling med vores præst, Frands, at varetage forkyndelsen, både til gudstjenesten og i undervisning. Frands er halvtidsansat og varetager, udover søndagstalerne mange evangelistopgaver, herunder juniorkirke, messer, diakoni m.v.

Frands er vores eminente evangelist. Du supplerer Frands i oplæring og forkyndelse, ved at være anderledes end Frands. Det gør du ved at være mere lærer og leder end evangelist, men med en brændende længsel efter, at flere må møde Jesus og Evangeliet som sætter alle fri og giver frimodighed i livet.

Sammen med Frands kommer du til at arbejde med Borgerkirkens syn på forskellige trosemner som medlemmerne kan forholde sig til. Du refererer, sammen med Frands, til bestyrelsens formand.

Du er…

Du er moden og har en naturlig og afklaret autoritet. Du har gode erfaringer med din dømmekraft, som er sund og du ligger ikke vågen om natten pga. dine daglige beslutninger.

Da du refererer til bestyrelsesformanden sammen med Frands, er det vigtigt at du er ukompliceret og kan formulere dine synspunkter og interesser nøgternt og respektfuld. Men også at du ved, hvad du vil, mener, synes og tror. At du dermed kan indgå i de løbende afklarende dialoger samt få gjort det nødvendige gjort, så beslutninger bliver ført ud i livet.

Du er uddannet, men ikke nødvendigvis som teolog/præst; så du ved, hvordan ledelse, læring og samarbejde fungerer, opfattes og udøves.

Det er ingen ulempe, at du har erfaring med ledelse fra erhvervslivet, fra lærergerningen eller lignende. Du skal kunne drage paralleller mellem Guds ord og hverdagens liv for den danske middelklasse, således at Guds ord opleves relevant og værdigivende og værd at lytte til.

 

Om Borgerkirken

På vores hjemmeside kan det meste ses - www.borgerkirken.dk

Borgerkirken er en frikirke tilknyttet ELN som netværk. Borgerkirkens vision er at forvandle Danmark ved at genformidle evangeliet, selv leve det ud og reetablere menneskets værdi.

Vi holder til i lejede lokaler og vores præst, Frands, går på halv tid fra 1. januar 2019. Vi er optaget af, at fortælle evangeliet og leve det ud i vores nærhed – helt hverdagspraktisk.

Vi er beviste om, at vi som ledelse i kirken må tage nogle skridt ud i fremtiden, som vi ikke helt kan begribe omfanget af. At vejen lægges, efterhånden som vi går. At gå i tro. Denne jobannonce er netop også et praktisk eksempel på at vi går fremtiden i møde med både hjerne og hjerte og i tro.

Send os din ansøgning

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning, som du kan sende til formand, Søren Toft-Jensen på mail: stj@borgautomotive.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til næstformand, Brian Holm på tlf. 25444015.

Vi håber på, at den rette ansøger kan begynde primo år 2019. Ansøgningen skal derfor være os i hænde inden 15. november 2018. Ansøgningen skal bestå af et CV, en motiveret ansøgning samt en liste over referencer vi må ringe til og høre andre fortælle om dig. Vi kontakter først referencer efter første samtale, som finder sted i løbet af november måned 2018.Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.