Ingen gudstjenester i uge 28-31
NÆSTE GUDSTJENESTE
Søndag 11/8
"Hvordan var din sommer?"

Gudstjeneste med børne- og juniorkirke søndag 11. august kl. 11

Evangelisk Alliance Bedeuge (EA) i Silkeborg

 

Borgerkirken er én af 10 kirker og missionsforeninger i Silkeborg, som inviterer til fælles bøn i løbet af den internationale Evangelisk Alliance Bedeuge i første hele uge af januar. Bedeugen starter mandag aften og slutter med en gudstjeneste om aftnen søndagen efter. Aftnerne veksler mellem sang, oplæg over emnet, bøn og fælles bøn og alle er inviteret til kaffebord bagefter.

Vi mødes på skift i de forskellige kirker og missionsforeninger. 

Evangelisk Alliance Bedeuge 2019 starter mandag 7/1 kl. 19 i Borgerkirken. Sidste aften i bedeugen er søndag 13/1.

De deltagende kirker og missionsforeninger er:

  • Silkeborg Kirke (Folkekirken)
  • Silkeborg Oasekirke
  • Silkeborg Frikirke
  • Silkeborg Baptistkirke
  • Kirken Ved Søerne
  • Borgerkirken
  • Det Messianske Fællesskab
  • Luthersk Mission
  • Indre Mission i Alderslyst
  • Indre Mission i Silkeborg

Kontaktperson for Evangelisk Alliance i Silkeborg:

Præst ved Silkeborg Frikirke, Lars Pugh, lars@silkeborgfrikirke.dk 

 

Læs mere om Evangelisk Alliance på http://www.evangeliskalliance.dk