Temaserie:
JULEN - HELT PERSONLIGT
Emne: "Hvorfor altid mig?
- men helt uundværlig"

Gudstjeneste søndag 16. december kl. 11

Fokusaftner

Fælles om tro og liv

Borgerkirkens Fokusaftner giver mulighed for at dykke længere ned i bibelsk tro og luthersk praksis. Underviserne vil både give os en indsigt i, hvad der står i Biblen om emnet og ud fra deres personlige erfaringsbaggrund forklare, hvad det betyder for os i praksis.

Alle er velkomne til aftnerne, uanset om man kommer i Borgerkirken, om man er ny eller nysgerrig. Der vil være noget at tænke over og bruge for alle.

Der vil være kaffebord og god tid til samtale og spørgsmål hver aften.

TILMELDING OG BETALING

Når du deltager en enkelt aften koster det 75 kroner, og deltager du i alle fire kan du få alle fire Fokusaftner for 250 kr.

Indbetal beløb og skriv navn på Mobile Pay nr. 83777 eller kontakt præst Frands Pedersen på tlf. 42 44 86 00 eller frands@borgerkirken.dk

Hvis man ønsker at lave særlig aftale om betaling, så kontakt kasserer Morten Grarup på tlf. 23 43 49 39 eller info@silkeborgbogforing.dk

Datoer efterår 2018

Mandag 22/8: Nadveren, et måltid med mening v/Leif Bach Kofoed

Mandag 1/10: Fadervor v/Lissen Margård Bendix Jensen

Mandag 22/10: Hvad siger Biblen om dåb v/Kurt Ettrup Larsen

Tirsdag 20/11: Lad os bekende den kristne tro v/Torben Østermark

Alle aftner kl. 19-21 i kirken.

Datoer forår 2018

Mandag 19/2: Guide til Biblen v/Lasse Holmgaard Iversen

Mandag 19/3: Hvad siger Biblen om dåb v/Kurt Ettrup Larsen

Mandag 16/4: Giv Gud med i bagagen v/Thilde Moskjær Kofod

Mandag 14/5: Kirken fyldt af liv og gode rammer v/Niels P. Nielsen

Alle aftner kl. 19-21 i kirken.