Søndag d. 1. November:
Gudstjeneste om TILLID
Når "gaven" gi´r magt
- hjælpsomhed og bagtanker

Gudstjeneste med BorgerKids og nadver søndag 1/11 kl. 11

Hvad regner du med?

8 gudstjenester om vore nære relationer

Hvordan møder du andre, og hvad forventer du af dem?

Bevidst eller ubevidst har vi fordomme, positive eller negative. Og vi har forventninger til hinanden, måske for høje og forkerte.

Er du blevet skuffet? Forkerte forventninger kan betyde, at vi går fejl af hinanden.

Hvad forventer du af Gud, og hvad har det betydet for din tro?

Forventningsafstemning og realisme er vigtigt. Uanset om det gælder livet i almindelighed, forholdet til venner, kolleger, naboer, vore nærmeste og i forhold til Gud.

Borgerkirken inviterer til 8 temasøndage om vore nære relationer, hvor vi vil se på,

hvordan vi kan være gode for hinanden, og hvad Jesus siger om sunde relationer til

andre og til Gud.