Ingen gudstjenester i uge 28-31
NÆSTE GUDSTJENESTE
Søndag 11/8
"Hvordan var din sommer?"

Gudstjeneste med børne- og juniorkirke søndag 11. august kl. 11

Børnekirken Kongeriget

BØRNEKIRKEDATOER: 11/8 - 25/8 - 8/9 - 22/9 - 6/10

Børnekirken Kongeriget er for 3 år til og med 1. klasse. Yngre børn er velkomne til at være med sammen med en voksen. Ældre børn er velkomne til at være med som juniorhjælpere.

Under hele gudstjenesten holder vi børnekirke med et varieret program på børnenes præmisser. Børnekirken er et sted med rummelighed, sjov og ballade, men også et sted, hvor vi tager børnene alvorligt, lytter til dem og møder dem i øjenhøjde.

Ved ankomst bliver barnet indskrevet og budt velkommen af de frivillige, som er sammen med barnet under hele børnegudstjenesten og vil sørge for at kontakte forældrene, hvis det bliver nødvendigt.

Kom gerne i god tid, så vi kan nå at tage imod dit barn og inddrage det på en måde, så både du og barnet kan føle jer trygge.

En typisk søndag ser cirka sådan ud:

10.30-11.00: Ankomst og indskrivning

11.00-11.05: Velkomstsamling (børnene lærer hinanden lidt at kende)

11.05-11.25: Fortællesamling (bibelhistorie, (dukke)teater, sang og bevægelse)

11.30-12.10: Legesamling (aktiviteter, kreative tilbud og leg)

12.10-12.15: Afslutning

Hveranden søndag er der nadver i kirken og på disse søndage udgår den sidste samling, da børnene deltager ved nadveren med deres forældre.

Én søndag om måneden bidrager børnene til de voksnes gudstjeneste med et lille optrin, f.eks. en sang og dagens huskeord, som de lærer på dagen.

---

Kontaktperson til Børnekirken Kongeriget:

Kirstine Lind, 23 49 89 14.

Børnekirkens slogan

Det skal være sjovt at gå i kirke.